Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България


Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България
обхваща справочна информация за фирмите, произвеждащи, ремонтиращи и/или предлагащи на пазара технологично оборудване, машини, инструменти, както и свързаните с тях механични елементи, електрооборудване и управления.

Каталогът представлява интерес за ръководни, технологични и инженерни кадри от промишлеността, строителството и инфраструктурата в България, както и за чуждестранни фирми, търсещи търговски контакти с български производители.

Разпространение Безплатно Специализирано

  • до вземащите решения за закупуване, подмяна и ремонт на машини, технологично оборудване и инструменти: главни технолози и механици, ръководители и служители в инвеститорски дирекции и отдели МТС, технически ръководители на проекти и др.
  • до Търговско икономическите служби на посолства
  • сред посетители и участници в технически изложения и панаири

Прелисти каталога

  • Прелисти каталога