Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

ХЕРМЛЕ

   
Адрес: София 1000,
Мобилен: 089/ 6715277
За кореспонденция: София 1000, п.к. 787
Уеб сайт:

Предмет на дейност:

Обработващите центрове на Хермле служат за рационално производство на различни видове детайли и инструменти. Благодарение на високото им качество и прецизност те се използват във всички области на производството и особено в браншове като медицина, оптика, автомобилостроене, самолетостроене, инструментална екипировка, състезателни спортове.

Обработващи центрове от серия С.
Конструкция без аналог на световния пазар, подходящи за до 5 осева обработка на единични и серийни детайли.