Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

ФИЛТЪР

   
Адрес: София 1528,
бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, етаж 1
Телефон: 02/ 9745086
Факс: 02/ 9745087
Уеб сайт:
Ръководител:
 • Михаил Костадинов
Лице за контакти:
 • Ани Цанкова

Предмет на дейност:

 • Цялостни инженерингови решения за изграждане и поддръжка на:
  - Когенерационни инсталации с газoви двигатели GE Jenbacher (природен газ, биогаз, дървесен газ и др.);
  - Котелни централи за производство на пара и топла вода Clayton;
  - Системи за водоподготовка Filternox;
  - Охладителни кули и флуидни охладители от SPX Marley;
  - Горелки, управление на горивен процес, енергоефективни решения Autoflame;
  - Помпи, арматура, топлообменници.

Клиенти:

Предприятия от индустрията и енергетиката, болници, общини, пречиствателни станции, търговски, жилищни и спортни комплекси, земеделски производители и др.