Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

САНДВИК БЪЛГАРИЯ

   
Адрес: София 1592,
бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 15, ет. 3
Телефон: 02/ 9702525
Факс: 02/ 9702500
За кореспонденция: София 1592, п.к. 12
Уеб сайт:
Ръководител:
  • Гарабед Баракян
За контакти: Sandvik Coromant:
Йонко Пехливанов
E-mail: ionko.pehlivanov@sandvik.com
Светлана Стефанова
E-mail: svetlana.stefanova@sandvik.com

Sandvik Materials Technology:
Петър Ценев
E-mail: peter.tsenev@sandvik.com

Sandvik Mining
Оборудване:
Веселин Кандарашев
E-mail: veselin.kandarashev@sandvik.com

Sandvik Mining
Следпродажбено обслужване, сервиз и резервни части:
Златомир Георгиев
E-mail: zlatomir.georgiev@sandvik.com

Предмет на дейност:

Дъщерна фирма на глобалната индустриална група Сандвик АБ, произвеждаща високотехнологични продукти с лидерски позиции в световен мащаб.
  • Sandvik Coromant предлага металорежещи и други твърдосплавни и бързооборотни инструменти за струговане, фрезоване, пробиване, разстъргване и резбонарязване с механично закрепени и запоени пластини. Предлага инструментални системи и модулни инструменти за използване във високопроизводителни и CNC машини.
  • Sandvik Materials Technology предлага безшевни и заварени тръби, дебелостенни тръби, прътов и листов материал, студеновалцовани прецизни ленти, пружинни ленти, пружинни и непружинни телове, заваръчни материали за неръждаеми стомани, специални стомани по GMP стандарт; високотемпературоустойчиви стомани, титанови, циркониеви и никелови сплави, въглеродни стомани и цветни метали.
  • Sandvik Mining and Construction (SMC) доставя пробивно, екскавационно, трошачно и сортиращо оборудване и инструменти за минно-добивната и пътно-строителната и кариерна промишленост. SMC предлага на своите клиенти максимална производителност чрез прилагане на общи системни решения, включващи доставка на оборудване (стандартно или по поръчка), обучение за работа, сервиз и поддръжка, резервни части и инструменти. В тясно сътрудничество с клиентите по цял свят SMC развива богат експертен опит за процесите на работа с различните материали.