Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

Делфин Проект Екотехника

   
Адрес: София 1202,
ул. Тимок 4, ет. 6
Телефон: 02/ 9319855
Факс: 02/ 9319856
Уеб сайт:
Ръководител:
 • проф. д-р инж. Иван Секулов
 • инж. Красимира Кузманова
Лице за контакти:
 • инж. Красимира Кузманова
 • Калин Бонев

Предмет на дейност:

  Проектантски и консултантски услуги, както и участие във всички фази на проучване и строителство, включително съпътстващата инженерна дейност във водния сектор - водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води (битови и промишлени).
  Доставка на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 10 000 ЕЖ.
  Професионални услуги:
 • Работно проектиране по всички части в съответните фази на инвестиционния процес;
 • Въвеждане в експлоатация на пречиствателни съоръжения, помпени станции и водоснабдителни и канализационни мрежи;
 • Предпроектни проучвания, анализи, оценки и експертизи;
 • Планиране и изпълнение на аналитични измервания и експерименти на място;
 • Консултации, проектен контрол и координация, изготвяне на тръжни документи;
 • Реконструкции и модернизация;
 • Изготвяне и изпълнение на проекти за проучване на и развитие;
 • Оптимизация и повишаване на енергийната ефективност;
 • Обучение на персонала, организация на курсове и семинари;
 • Експертни услуги в интернационални проекти във водния сектор.

Клиенти:

Възложители и изпълнители на инфраструктурни проекти във водния сектор, инвеститори в недвижими имоти.