Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ МИННА ТЕХНИКА

   
Адрес: София 1528,
бул. Искърско шосе 7, ТЦ Европа, сграда 3
Телефон: 02/ 4893170, 4893178, 4896050
Факс: 02/ 9999764
Уеб сайт:
За контакти: Ася Везенкова - Регионален Мениджър Продажби GDE за България, Македония, Албания
e-mail: assya.vezenkova@bg.atlascopco.com
Венцеслав Ковачев - Мениджър Продажби RDT
e-mail: ventseslav.kovachev@bg.atlascopco.com
Николай Атанасов - Мениджър Продажби URE
e-mail: nikolay.atanasov@bg.atlascopco.com
Станислав Овчаров - Мениджър сервиз
e-mail: stanislav.ovcharov@bg.atlascopco.com

Предмет на дейност:

 • Доставка на минна и тунелна техника, консумативии цялостен следпродажбен сервиз - URE;
 • Консумативи за проучвателни дейности и инженерни изработки - GDE;
 • Сонди за открит (SDE) и подземен добив (URE) – ротационни и ударно-ротационни, минни товарачи и камиони – URE;
 • Трошачно-пресевни комплекси - SDE;
 • Оборудване за мраморни и гранитни кариери - SDE;
 • Сонди за геоложко проучване и укрепване - GDE;
 • Инжекционно оборудване - GDE;
 • Анкери и системи за укрепване - GDE;
 • Минни пистолети и пробивен инструмент - RDT.

филиали, локални офиси

Офиси в страната
 • Бургас 8000,
  ж.к. Славейков, бл. 126, вх. А, ет. 2, офис 4
 • За контакти: Иван Чобанов - Регионален Мениджър Продажби SDE/ADS за България, Македония, Албания
 • Факс:056/ 586268
 • Мобилен:088/ 9800666
 • ivan.chobanov@bg.atlascopco.com
 •