Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България

Оборудване, Машини, Инструменти - Каталог на фирмите в България
обхваща справочна информация за фирмите, произвеждащи, ремонтиращи и/или предлагащи на пазара технологично оборудване, машини, инструменти, както и свързаните с тях механични елементи, електрооборудване и управления.

Каталогът представлява интерес за ръководни, технологични и инженерни кадри от промишлеността, строителството и инфраструктурата в България, както и за чуждестранни фирми, търсещи търговски контакти с български производители.

Разпространение Безплатно Специализирано

 • до вземащите решения за закупуване, подмяна и ремонт на машини, технологично оборудване и инструменти: главни технолози и механици, ръководители и служители в инвеститорски дирекции и отдели МТС, технически ръководители на проекти и др.
 • до Търговско икономическите служби на посолства
 • сред посетители и участници в технически изложения и панаири

Медийни носители

 • Книжно тяло Актуализирано печатно издание се подготвя веднъж годишно
 • Интернет сървър: http://omi.elmedia.net - непрекъсната актуализация

Данни за каталога


формат:

А5 (145х215 mm)

участие с:

 • фирмена страница
 • рекламни публикации

езици:

 • Български
 • Английски

съдържание:

 • Азбучен указател
 • Фирми, участващи в каталога
 • Тематичен указател

* включването в указателите е безплатно за участващите фирми